Wie verricht Expertise Rapportage pro Justitia?

Wie is Drs. W.G.E. Kuyck?

Als freelance rapporteur pro Justitia heeft Drs. W.G.E. Kuyck (1960) na zijn werk als huisarts (tot 2000) de opleiding tot psychiater afgerond (2004), waarna hij zich bij het NIFP in Den Bosch verder heeft gespecialiseerd in de forensische psychiatrie. De opleiding tot rapporteur pro Justitia werd ook in dezelfde periode afgerond, en hij is als zodanig daarvoor geregistreerd bij het NIFP. Als freelance rapporteur heeft hij ruime ervaring opgedaan (zie aandachtsgebieden). Dit geldt voor het gehele palet aan rapportages pro Justitia. Op dit moment werkt hij naast zijn rapportagewerkzaamheden ook als psychiater/manager zorg bij PsyQ (www.psyq.nl).

Drs. W.G.E. Kuyck is lid van verschillende beroepsverenigingen.

Aandachtsgebieden

  • Rapportages pro Justitia in eerste aanleg of in hoger beroep betreffende tenlastelegging brandstichting, stalking, en ernstige geweldsdelicten zoals doodslag en moord.
  • Rapportages pro Justitia tbs, waar getoetst wordt of behandeling in een tbs-kader voortgezet moet worden.
  • Rapportages pro Justitia Longstayplaatsing.

Supervisor

Drs. W.G.E. Kuyck is officieel supervisor voor beginnende en gevorderde rapporteurs, en hiervoor geregistreerd bij het Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie (www.NIFP.nl).

Symposia & lezingen

Drs. W.G.E. Kuyck organiseert vanuit het platform Psychiatrie & Recht af en toe symposia (zoals 'De toekomst van de forensische psychiatrie bezien vanuit haar verleden' op 28-2-2008, en 'GGZ Goes Forensic' 21-1-2010), en houdt voordrachten op symposia en congressen op forensisch psychiatrisch gebied (zoals de ISRA 2008, EAPL 2008, Nederlandse Vereniging voor Criminologie 2008, en Shared Care 2009).

Conflict van belangen & onafhankelijkheid

Drs. W.G.E. Kuyck heeft geen belangen die strijdig kunnen zijn met het rapporteren pro Justitia. Er kunnen dus zowel van de kant van de rechtbank als van de kant van de advocatuur onderzoeken worden aangevraagd. Onafhankelijkheid wordt hierbij gewaarborgd.

Kwaliteitsfeedback

Ieder rapport wordt door het NIFP gelezen, in het kader van kwaliteitsfeedback.

BIG geregistreerd

Drs. W.G.E. Kuyck is BIG-geregistreerd als arts en psychiater. Op de website www.ribiz.nl kunt u hier meer over lezen. BIG nummer: 39032886701.

Kamer van Koophandel

Drs. W.G.E. Kuyck is ingeschreven in de Kamer van Koophandel (www.kvk.nl)
te Amsterdam, nummer 343645440000.

Nederlands Register Gerechtelijk Deskundigen (NRGD)

Rapporteurs pro Justitia worden opgenomen in het Nederlands Register Gerechtelijk Deskundigen (NRGD). Op de website van het Ministerie van Justitie kunt u hier meer over lezen (www.justitie.nl of www.NRGD.nl). De Wet deskundige in strafzaken is van toepassing. Als rapporteur is hij ingeschreven in het NRGD en volgt hij de gedragscode voor gerechtelijk deskundigen.

 

 
 
webdesign:burokd