Wat is Expertise Rapportage pro Justitia

  • Expertise Rapportage pro Justitia verzorgt onafhankelijk psychiatrisch onderzoek, waarin de geestesgesteldheid van een verdachte, van een tbs-gestelde of van de kandidaat plaatsing Longstay wordt onderzocht, om zodoende de rechtbank, advocaat en/of de afdeling Plaatsing Forensische Zorg (Directie Forensische Zorg) van het ministerie van Justitie te informeren. Kernvraag daarbij is ofwel het bepalen van de mate van toerekeningsvatbaarheid, ofwel het vaststellen van de wenselijkheid of een behandeling in een tbs-kader voortgezet moet worden. Daarnaast wordt – bij een aanvraag van de behandelende kliniek – beoordeeld of een plaatsing Longstay geïndiceerd is.
  • Voor beginnende maar ook gevorderde rapporteurs wordt supervisie verzorgd. Daarin wordt samen met de rapporteur genuanceerd het proces van rapporteren besproken. U kunt daarbij denken aan thema’s als deskundigheid, onafhankelijkheid, zorgvuldigheid, positionering, samenwerking, en eventuele gevoelens van tegenoverdracht.
 
 
webdesign:burokd