Zaak in eerste aanleg, hoger beroep of second opinion

Een verdachte kan ten tijde van diens tenlastegelegde feiten in een geestesgesteldheid hebben verkeerd die invloed had op diens gedrag en keuzes daarin. Om dit te onderzoeken kan een psychiatrische rapportage pro Justitia worden opgemaakt. Hiertoe worden enkele gesprekken gevoerd, zogenaamde collaterale informatie verzameld en een psychiatrisch onderzoek gedaan. Een rapportage pro Justitia is een rapport waar op basis van het antwoord op zeven vragen (zie formats) de rechtbank (rechter-commissaris, officier van Justitie en de rechter) en de advocaat van de verdachte onafhankelijk worden geïnformeerd. Dit rapport geeft in adviserende vorm antwoord op de kernvraag of de geestesgesteldheid van de verdachte ten tijde van diens tenlastegelegde feiten zodanig aan- of afwezig was, dat die in meerdere of mindere mate doorwerkte in de gedragskeuzes van de onderzochte (dit is de mate van toerekeningsvatbaarheid).

Behandeling in tbs-kader

Een terbeschikking gestelde krijgt elke 6 jaar een extern onderzoek, waarin diens behandeling onder de loep wordt genomen door een psychiater en een psycholoog, en vervolgens wordt beoordeeld of deze behandeling in het tbs-kader moet worden voortgezet. Daarbij bestaan de volgende adviesmogelijkheden: verlenging van de tbs met 1 of 2 jaren, voorwaardelijke beëindiging van de dwangverpleging in het kader van de tbs of onvoorwaardelijke (en hiermee volledige) beëindiging van de behandeling in het kader van de tbs.

Aanvraag plaatsing Longstay

Een tbs-gestelde die volgens de behandelende kliniek is uitbehandeld, zal worden voorgesteld voor plaatsing Longstay (PDF 724 Kb). Deze aanvraag van de kliniek dient dan getoetst te worden. Dit houdt in dat de rapporteur (psychiater en/of psycholoog) beoordeelt of die Longstayplaatsing geïndiceerd is, of dat behandeling via een andere weg (eventueel een andere kliniek) nog tot aanvaardbare beperking van het recidiverisico kan leiden.

 

 
 
webdesign:burokd