Samenwerking

Het kan voorkomen dat er aanvullend onderzoek moet plaatsvinden. Dat kan door een forensisch psycholoog of een gedragsneuroloog gebeuren. Een forensisch psycholoog is gespecialiseerd in het afnemen van vragenlijsten op basis waarvan een persoonlijkheidsprofiel wordt opgemaakt en/of een IQ wordt gemeten. Een gedragsneuroloog doet een neurologisch onderzoek, maakt een MRI scan, en verzorgt een neuro-psychologisch onderzoek. In beide aanvullende onderzoeken gaat het om de kernvraag of de eventueel gevonden psychopathologie en/of de neurologische ziekte doorwerken in het gedrag ten tijde van de tenlastegelegde feiten (toerekeningsvatbaarheid). Daarnaast zal ook hier een advies worden gegeven over hoe de geestesgesteldheid, de eventuele psychiatrische, psychologische of neurologische ziekte het best te behandelen is, zodanig dat de recidivekans op een toekomstig delict wordt beperkt.

 

 
 
webdesign:burokd